Styrelsen

mia.jpg

Ordförande

Mia Elnif

04042019-0404_namnlöst_0003.jpg

Sekreterare

Björn Öqvist

sekreterare@lerumsfotoklubb.se
bjorn@lerumsfotoklubb.se

rolf_edited.jpg

Kassör

Rolf Wingård

kassor@lerumsfotoklubb.se
rolf@lerumsfotoklubb.se

04042019-0404_namnlöst_0002.jpg

Vice Ordförande

Fred Dinhammar

mikael.jpg

Ledamot

Mikael Rånevik

164624118_453287862643813_48153796748277

Supl

Eva Magnusson

Arbetesgrupper

• Webmaster: Styrelsen / hemsidan@lerumsfotoklubb.se
• Medlemsansvarig: Monica Hörnlund  medlem@lerumsfotoklubb.se
• Tävlingsansvarig:  Pelle Holmberg  Pererik.holmberg@telia.com / fototavling@lerumsfotoklubb.se
• Medlemstävling: Jon Wanglöv tavling@lerumsfotoklubb.se
• Utställning:  Björn Öqvist och Monica Ziegler

• Lotteriansvarig: Erika Svensson

• Bidragsansvarig: Styrelse/Erika Svensson/Eva Magnusson
• Zoommöte: Bengt Sjöstrand

• Lokalansvarig Studion: Bengt Sjöstrand 
• Inventarieansvarig: Fred Dinhammar
• Inköp av fika: Mikael Rånevik

Valberedningen:
Sammankallande Anette Cederlund, Bengt Sjöstrand och David Lindblad valberedning@lerumsfotoklubb.se

Revisor Ninni Bernhardsson
Revisorsupl. Bengt Ögren