top of page

Styrelsen

LFK Vårsalongsporträtt-Mia.jpg

Ordförande

Mia Elnif

LFK Vårsalongsporträtt-Björn.jpg

Sekreterare

Björn Öqvist

sekreterare@lerumsfotoklubb.se
bjorn@lerumsfotoklubb.se

LFK Vårsalongsporträtt-Eva.jpg

Kassör

Eva Magnusson

198224422_4442531475757332_704603336134423879_n.jpeg

Vise Ordförande

Mikael Rånevik

LFK Vårsalongsporträtt Bengt-9656.jpg

Ledamot

Bengt Sjöstrand

LFK Vårsalongsporträtt-Monica.jpg

Supl

Monica Ziegler

Arbetesgrupper

• Webmaster: Styrelsen / styrelsen@lerumsfotoklubb.se
• Medlemsansvarig: Monica Hörnlund  medlem@lerumsfotoklubb.se
• Tävlingsansvarig:  Pelle Holmberg  Pererik.holmberg@telia.com / fototavling@lerumsfotoklubb.se
• Medlemstävling: Jon Wanglöv tavling@lerumsfotoklubb.se
• Utställning:  Björn Öqvist och Monica Ziegler

• Lotteriansvarig: Erika Svensson, Kontrollant Tony Döbrösi

• Bidragsansvarig: Eva Magnusson
• Zoommöte: Bengt Sjöstrand

• Lokalansvarig Studion: Bengt Sjöstrand 
• Inventarieansvarig: 
• Inköp av fika: Mikael Rånevik

Valberedningen:
Sammankallande Pelle Holmberg, David Lindblad valberedning@lerumsfotoklubb.se


Revisor Ninni Bernhardsson
Revisorsupl. Bengt Ögren

 
bottom of page