Styrelsen

Mia Elnif

Ordförande

tfn 0762 396253

Monica Hörnlund

Vice Ordförande 
Medlemsansvarig tillsammans med Alf Gleerup

Erika Svensson

Kassör,
Officiell adress
Hästskovägen 24B 
448 34 Floda

Mikael Rånevik

Sekreterare

Fred Dinhammar

Ledamot

 

Patrik Lindqvist

Ledamot

Webmaster

Björn Öqvist

Supelant

bjorn@lerumsfotoklubb.se

Please reload

Arbetesgrupper

• Webmaster: Styrelsen / Patrik Lindqvist  hemsidan@lerumsfotoklubb.se
• Medlemsansvarig: Alf Gleerup och Monica Hörnlund  medlem@lerumsfotoklubb.se
• Tävlingsansvarig:  Mia Elnif mia@lerumsfotoklubb.se
• Medlemstävling: Bengt Ögren tavling@lerumsfotoklubb.se
• Utställning:  Mikael Rånevik mikael@lerumsfotoklubb.se 

• Lotteriansvarig: Erika Svensson

• Bidragsansvarig: Erika Svensson
• Studion: Bengt Sjöstrand

• Lokalansvarig: Jörgen Eliasson, Fred Dinhammar och Bengt Sjöstrand

Valberedningen:
Sammankallande Anette Cederlund valberedning@lerumsfotoklubb.se

Revisor Ninni Bernhardsson

Revisorsupl. Bengt Ögren