top of page

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Lerums Fotoklubb skickar ut denna informationen gällande General Data Protection Regulation (GDPR) - EU-lag som ersätter den svenska personuppgiftslagen. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den nya förordningen kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter. För oss är det viktigt att våra medlemmar och intressenter har förtroende för hur vi hanterar personuppgifter.

Dina uppgifter sparas för att Lerums Fotoklubb ska kunna skicka ut information och andra relaterade nyheter. De personuppgifter som kommer att behandlas är ditt namn, adress och telefonummer samt eventuellt din e-postadress om du angett detta. 


Dina uppgifter skickas aldrig ut till andra företag eller personer i tredje hand utan ditt medgivande. 

Om du i framtiden vill avregistrera dina uppgifter så är det bara att höra av dig så raderas de omedelbart. 

bottom of page