top of page

Månadsmöten

Varje månad, utom under sommarmånderna, har vi månadsmöten med olika föreläsare eller teman. Stående inslag på mötena är månadstävlingarna där alla är välkomna att skicka in sina bilder. Bilderna från månadstävlingarna har vi samlat i ett särskilt galleri.

Titta i kalendern för att se aktuella datum för kommande månadsmöten.

bottom of page