top of page

Om Lerums Fotoklubb

Lerums Fotoklubb är en klubb för alla som är intresserade av foto. Vår mångfald av medlemmar, allt från nybörjare till yrkesfotografer, gör att det i klubben finns en bred kompetens och stora möjligheter att få inspiration och byta erfarenheter. Samtidigt finns det en öppen och tillåtande inställning som gör att alla, oavsett fotografiska intresseområden eller erfarenheter, ska känna sig välkomna att delta.

Lerums fotoklubb har sin lokal i Gråbo, Gråbo Industriväg 8 sedan 2018

Ett stående inslag i klubbens verksamhet är våra medlemsmöten, som hålls en gång i månaden. 

På månadsmötena bjuder vi in intressanta föreläsare och varje månad har vi en medlemstävling, där de som vill kan skicka in sina bilder. På månadsmötena har vi också något som vi kallar ”medlemskvarten”, där den som vill kan visa bilder och berätta om sitt fotointresse eller en resa eller liknande. Några gånger per år försöker vi anordna workshops på olika teman, där vi t.ex. får möjlighet att prova på nya tekniker för att utveckla vårt fotograferande.

Öppet hus 2-3 gånger i månaden. Se kalendern.

För att utveckla vårt fotograferande har vi också studiecirklar i olika ämnen.

Lite då och då gör vi utflykter till olika platser som kan vara intressanta att fotografera. På utflykterna lägger vi fokus på praktisk fotografering och att ha trevligt tillsammans. Tid och plats för utflykterna bestäms ofta med kort varsel för att på bästa sätt kunna utnyttja väder och andra förutsättningar.

Vi har också utställningar, bl.a. ”Vårsalongen”, som har hållits varje vår sedan 2009. Det är en mycket uppskattad och välbesökt utställning som ger Lerumsbor och andra tillfälle att se medlemmarnas bilder.

Klubben startades 2008 och har för närvarande cirka 50 medlemmar.

Lerums Fotoklubb är medlem i VSF och RSF

Samarbetspartners

Lerums_kommun_logo_cmyk.jpg
1.png
sl_8304_c_pos_r1.jpg
bottom of page