top of page

Fotoutflykt Stillestorp i Stenkullen


Välkomna att följa med på fotoutflykt söndag 20/5 till Stillestorp i Stenkullen och fotografera

stenbumlingar och bokskog.

Vi samlas kl. 10.00 vid ”Flexator” infarten mot Olstorp

och åker tillsammans, ont om parkeringar.

Ta med fika. // Elisabeth Jonasson

bottom of page