top of page

Månadens vinnarbilder i Alingsås Sparbankens pris

December Röd
Bedömd av Marléne Bagleborn Essens
1:a Anders Jannesson
2:a Jon Wanglöf
3:a Anna Grizelj

November Skuggor
Bedömd av Surte Fk
1:a Monica Ziegler
2:a Jon Wanglöf
3:a Eva Magnusson

Oktober Första bokstaven i ditt namn
Bedömd av Skara Fk
1:a Anna Grizelj
2:a Mia Elnif
3:a Monica Ziegler

September Spegling 
Bedömd av FK pan
1:a Jörgen Eliasson
2:a Mia Elnif
3:a Margareta Holgersson