Nyheter

Arkiv

Kallelse till Årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte 4 mars 18.30 Lokalen Gråbo Industriväg 8, Gråbo (verksamhetsplan och budget är skickat i mail 31 jan) Kallelse till årsmötet med Lerums Fotoklubb 2020-03-04 Tid: 18.30 Plats: LFK lokalen, Gråbo Industriväg 8, Gråbo Ärenden vid årsmöte 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 3. Val av mötesordförande 4. Val av mötessekreterare 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. Justeringspersonerna fungerar som rösträknare vid behov. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Revisorernas berättelse. 8. Fastställande av balansräkning. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut om fördelning av ev. arvoden och e

Medlemsmöte 3 feb.

Dagordning för medlemsmöte Välkommen Fika och Mingel Redovisning av månadstävling Kommande månadstävling - Vad är makro? Fred's medlemskvart - Var är bilden tagen? Bildbanken Planket Gbg 2020 Erika ställa fråga om ett fotouppdrag. Styrelsen informerar Fotograf Margareta Holgersson

Vårsalongen 2020

Nu har anmälan till ”Vårsalongen 2020” för att få en vägg plats börjat. Det finns 12 väggplatser att fylla. Varje väggplats är 175cm bred och 140cm hög. De som anmäler sig har då bundit sig att vara med och hjälpa till med förberedelser till ”vårsalongen”. Finns platser kvar på väggen. Vi hoppas att många vill vara med och hänga bland de svävande. Det är fyra kriterier som måste uppfyllas för att få en vägg plats. Anmälan ska skickas till (mikael@lerumsfotoklubb.se) mail adress. Där de 12 första får väggplatserna. Därefter står man som reserv, i den ordning som man kom in med anmälan. Man måste vara medlem i föreningen. D.v.s. att man betalt medlemsavgiften senast den 28 februari. I annat f

Medlemsmöte 8 jan 2020

Årets första medlemsmöte. • Välkomna med mingel • Bildvisning från My Dog • Månadstävling • Studiecirklar startar upp • Vi tar upp vad är "Porträtt" • Vårsalongen • Övrig Info

Nyårsfotograferingen

Vi tackar Alingsås FK, ABF Uddevalla FK, Skara FK för en trevlig sammanstrålning med Lerums FK på sin årliga Nyårsfotografering. Vi var runt 30 fotografer som träffas upp vid Brobacka naturum för några timmas fotografering, och mycket snack och go fika. Samlingsbilden togs av Kjell-Åke Jilderos som är med i Alingsås FK. Tack för bilden.