top of page

Zooma in Lerum


VÄLKOMMEN TILL FOTOTÄVLING Zooma in Lerum  HÄR HAR DU CHANS ATT VINNA EN KAMERA av värde 7500 kr Syfte: Att öka intresset för foto och dess möjlighet men också att medvetandegöra gamla och nya platser samt känna stolthet för sin hemkommun. Lyfta fram det vackra och det fina, men också det som går att förbättra! Foto har stor genomslagskraft, ett foto berättar! Ett annat syfte med projektet, inte minst viktigt, att synliggöra Lerums Fotoklubb. TIDSOMFATTNING: kl.10.00 den 5 sep till kl.16.00 den 6 sep. PLATS: Alla bilder ska vara tagna inom Lerums Kommun och under skriven tid TEMA: Det bästa med Lerums kommun TÄVLINGSKLASSER: U=upptill 18 år, V=över 18 år  KAMERA O. BILD: Alla kameror är tillåtna och bilderna ska vara digitala. Varje deltagare får skicka in max 2 bilder. Bilderna får redigeras.  ANMÄLNINGSAVGIFT: 50 kr per fotograf som betalas in på Swish 1231149442 senast 6 sep kl.16.00 eller kontant i Tingshuset Lerum  den 5 sep  kl.10.00-16.00 och 6 sep  kl.10.00-16.00 Vid Swishbetalning ange V/U och fotografens /fotografernas namn. Anmälan kan göras via epost: zoomainlerum@lerumsfotoklubb.se eller i Tingshuset Lerum den 5 sep  kl.10.00-16.00 och 6 sep  kl.10.00-16.00 Observera att anmälan och betalning ska vara gjord senast kl.16.00 den 6 sep. Vid anmälan lämna: namn på fotografen/målsmans namn (avser minderåriga), tävlingsklass V/U, e-post, telefonnummer.  Bilderna ska senast vara inskickade den 6 sep. Med tävlingsbilderna lämna: namn på fotografen/målsmans namn (avser minderåriga), tävlingsklass V/U, namn på bilden, e-post, telefonnummer.  Lerums Fotoklubb, Lerums kommun och Centrumföreningen förbehåller sig rätten att använda inlämnade bilder i syfte att exponera bilderna vid utställningar på kommunens bibliotek, andra offentliga platser, i sociala media och Lokalpressen.  Föräldrar godkänner ungdomars tävlingsbilder genom att skicka in via målsmans e-post.

2019 års vinnarbilder i Zooma in Lerum

Komentáře


bottom of page