top of page

Medlemstidningen nr 1 - 2017

Nu ska redaktionen ha sitt första möte för kommande tidning. Ett par spännande reportage är på väg in. Men vi behöver fylla den med saker. Har ni något ni vill berätta om, ge tips eller vill visa bilder från en resa eller event, är ni välkomna att skriva till redaktionen tidning@lerumsfotoklubb.se Bilderna ska vara 15 cm på längsta sidan och 300 dpi. Vill ni ha en bakgrundsbild så ska den vara 32 cm x 42 cm Antingen sätter ni i hop det själva, skicka det då som en pdf, vill ni ha hjälp med att sätta ihop det, så skickar ni text och bilder. Vill ni ha bilderna vid ett bestämt ställe i texten, så skriver ni (bild1) där bilden ska vara. Medlemssidorna. Vi väljer ut medlemmar som får svara på några frågor. Då önskar vi en stående bild på dig. 32 x 21 cm 300 dpi

Redaktionen Mia, Monica, Karl och Björn

bottom of page