Vårsalongen 2020

Vårsalongen är flyttad till 5-6 sep. 
 

Nu har anmälan till ”Vårsalongen 2020” för att få en vägg plats börjat.

Det finns 12 väggplatser att fylla. Varje väggplats är 175cm bred och 140cm hög.

De som anmäler sig har då bundit sig att vara med och hjälpa till med förberedelser till ”vårsalongen”.

Det är fyra kriterier som måste uppfyllas för att få en vägg plats.

 • Anmälan ska skickas till (mikael@lerumsfotoklubb.se) mail adress. Där de 12 första får väggplatserna. Därefter står man som reserv, i den ordning som man kom in med anmälan.

 • Man måste vara medlem i föreningen. D.v.s. att man betalt medlemsavgiften senast den 28 februari. I annat fall förlorar man sin väggplats.

 • Alla bilder som ska hängas på vägg. Ska vara in ramade eller sitta på kapa.

 • Man måste vara närvarande vid utställningen minst en av dagarna, samt vid hängningen av väggarna.

 

Vi behöver också bilder till den svävande avdelningen.  Så börja se över vilka bilder som skulle passa till den ”Svävande avdelningen”. Vi kommer att behöva ca 140 bilder.

Till den ”Svävande avdelningen” är alla medlemmar välkomna att skicka in bilder till. Mer information kommer på mail eller står på hemsidan.

Så välkomna till ”Vårsalongen 2020”

Mikael, Jon och Rolf.​​

Bilderbok (Vårsalongen 2020

Rolf Wingård       rolf.wingard@telia.com 
alternativt via      www.sprend.com och ovanstående email-adress

  1. Svart pärm (bredd x höjd)      A5 (20 x 20 cm) 

  2. Leverantör av bok:                   Ahlséns foto

  3. 1:a sidan har vi loggan på, då pärmen är öppen i mitten (som ett titthål). Ingen bild på framsidan 

  4. Storlek respektive bild             20 cm längsta sidan

  5. Bilden levereras som               JPG och 300 DPI, stående eller liggande

  6. Den som levererar sin bild först får sin bild placerad längst fram i boken. Analogt får den som är sist sin bild placerad längst bak. Jag placerar min bild som nr 10.

  7. Utställare levererar bild via email som bilaga till 

  1. Bild skall vara levererad till Rolf W senast den
   20 aug.

  2. Uppstår problem att skicka fil; konsultera Rolf W

Svävande bilderna
Format: 3:2 , 3:2 , 1:1
Storlek: 20x30 cm, 30x20 cm, 20x20 cm
DPI 300
Döp bilderna till ert namn
Max 3 bilder 
Lämna bilderna på usb eller skicka de via www.wetransfer.com mailadressen är varsalongen@lerumsfotoklubb.se
Deadline 20 aug 

Presentation
 Format: A5
Vi kommer använda bilden som kommer tas i samband med Vårsalongen.
Skriv en kort presentation om dig själv. och maila till varsalongen@lerumsfotoklubb.se
Deadline 20 aug