top of page

Vårsalongen 2020

Nu har anmälan till ”Vårsalongen 2020” för att få en vägg plats börjat.

Det finns 12 väggplatser att fylla. Varje väggplats är 175cm bred och 140cm hög.

De som anmäler sig har då bundit sig att vara med och hjälpa till med förberedelser till ”vårsalongen”. Finns platser kvar på väggen. Vi hoppas att många vill vara med och hänga bland de svävande.

Det är fyra kriterier som måste uppfyllas för att få en vägg plats.

Anmälan ska skickas till (mikael@lerumsfotoklubb.se) mail adress. Där de 12 första får väggplatserna. Därefter står man som reserv, i den ordning som man kom in med anmälan.

Man måste vara medlem i föreningen. D.v.s. att man betalt medlemsavgiften senast den 28 februari. I annat fall förlorar man sin väggplats.

Alla bilder som ska hängas på vägg. Ska vara in ramade eller sitta på kapa.

Man måste vara närvarande vid utställningen minst en av dagarna, samt vid hängningen av väggarna.

Vi behöver också bilder till den svävande avdelningen. Så börja se över vilka bilder som skulle passa till den ”Svävande avdelningen”. Vi kommer att behöva ca 140 bilder.

Till den ”Svävande avdelningen” är alla medlemmar välkomna att skicka in bilder till. Mer information kommer på mail eller står på hemsidan.

Så välkomna till ”Vårsalongen 2020”

Mikael, Jon och Rolf.


Comments


bottom of page