top of page

Nov medlemsmöte

18.30 välkommen

18.45 Resultat av månadstävlingen

19.00 Marit visar bilder

Bensträckare

Rolf pratar om enkäten som vi alla har fyllt i

Styrelsen informera

- Väskfotografering

Glöm inte lämna in bilder till kreativ foto 31 dec

Sista månadstävlingen kollektionコメント


bottom of page