top of page

Medlemsmöte 8 jan 2020

Årets första medlemsmöte. • Välkomna med mingel • Bildvisning från My Dog • Månadstävling • Studiecirklar startar upp • Vi tar upp vad är "Porträtt" • Vårsalongen • Övrig Info

1 Comment


Tack för ett trevligt möte och välkomnande av oss nya vilket gjort att ni nu har ytterligare en medlem

Like
bottom of page