top of page

Klubbmästerskap 2021

DIN KREATIVA UTMANING för 2021

Jag vill passa på att slå ett slag för KLUBBMÄSTERSKAPET 2021, som sedan tidigare är utannonserat på vår HEMSIDA. Vi vänder oss till ALLA i klubben att delta och vi hoppas DU är beredd att anta denna utmaning.

Vi vill poängtera att rubriken inte syftar på en avancerad redigering i LR och/eller PS utan att din bild är tagen med planering och eftertanke. All redigering är dock tillåten, men det är inget krav - det viktiga är att DU medverkar. Reglerna är som följer:

1. Denna tävling är ett klubbmästerskap och det koras en Klubbmästare 2021

2. Tävlingen består av två delar med sista inlämningsdag den 30 juni respektive 31 december, innevarande år

3. Bilderna skall vara nya och tas under respektive period, se punkt 2

4. Temat är fritt val och bilderna får vara i såväl färg som svartvitt.

5. Bilderna levereras digitalt enligt nedanstående beskrivning

6. Filnamn: KM21_förnamn_efternamn_bildnamn

7. Bedömning av bilderna sker i anslutning till sista inlämningsdag och görs av andra fotoklubbar

8. En vinnare utses genom att lägga samman resultatet från bägge deltävlingarna

9. Prisutdelning sker vid Årsmöte 2022

10. Ett urval av bilderna presenteras på kommande Vårsalong

Din bildfil skickar Du till Rolf Wingård via email rolf@lerumsfotoklubb.se alternativt via WeTransfer.

LYCKA TILL!

Comments


bottom of page