top of page

Bilder på styrelsen finns på hemsidan

Tack Monica Ziegler för alla fina bilder du har tagit på många av oss medlemmar i klubben.

I år hade vi med oss det representerar vårt fotograferande Från Vänster. Ordförande Mia Elnif, Vice ordförande Monica Hörnlund, Kassör Erika Svensson, Sekreterare Mikael Rånevik, Ledamöten Fred Dinhammar, Patrik Lindqvist och supl Björn Öqvist

bottom of page