top of page

Skalljö församlings fototävling!

Skallsjö församling utlyser en fototävling och motivet är Skallsjö kyrka. Vem tar det vackraste, mest uttrycksfulla eller kanske mest unika fotot av kyrkan? Är det du? Var med och tävla med ditt fotografi av kyrkan! 3 vinnare utses. Pristagarnas foton trycks som vykort och delas ut i församlingens verksamheter. Du som tar fotot måste bo i Lerums kommun. Skicka in ditt fotobidrag med namn och adress/mailadress till: Anna-Maria Martén,

anna-maria.marten@svenskakyrkan.se senast 31/8-2018. Märk mailet “Fototävling Skallsjö kyrka”.

Vinnarna presenteras i ett kommande nummer av Prisma. (Rättigheterna att använda fotot tillfaller Skallsjö församling).

bottom of page