top of page

Förberedelser inför fälttävlan

24 aug 2018 från kl 15.00 Iordningställande av lokaler inför fälttävlan. All hjälp från medlemmarna mottages.

bottom of page