top of page

Partytält och städdagar


Ihop vikning av partytält Erika har ett partytält som vi får låna till Fälttävlan, Det är stort, så de vill att vi är med och hjälper till att plocka ner det. Vi behöver 4 personer som kan hjälpa till. Gärna med lite styrka. I hopplockningsdagarna är 9 juni alt 1 juli kl 10 båda dagarna. Kan man inte ena dagen så går kanske andra dagen bättre. Maila till Erika kassor@lerumsfotoklubb.se för adress eller ring 073 610 91 35

Städddag

Städning av lokal datum 25 alt 26 juni, 23 alt 24 juli, 30 alt 31 juli o 6 alt 7 aug. Fönster putsas, Golv rengörs, dammtorka, rensa förråd o pentry. Byta bilder på väggarna. Klubben bjuder på fika. maila till styrelsen@lerumsfotoklubb.se vilken dag ni kan hjälpa till.

//Mvh Styrelsen

bottom of page