top of page

Valberedningen inför 2018

Valberedningen inför 2018

LFK har en styrelse som gör ett fantastiskt arbete. Nu har vi också en egen lokal som många har hjälpt till med att iordningställa. Vi är övertygade om att alla medlemmar vill att Lerums Fotoklubb ska fortsätta sin positiva utveckling. För detta behöver klubben medlemmarnas engagemang.

Styrelsen behöver kompletteras inför 2018. I nuläget saknas en ledamot på 2 år och en suppleant på 1 år.

Vidare saknar klubben revisor inför verksamhetsåret 2018. Revisionen sker en gång om året (jan-feb) och tar 10-15 timmar. Revisorn kan vara extern t.ex. anhörig, kollega, granne mm. och behöver kunna enkel redovisning.

Nu behöver vi i valberedningen hjälp från er medlemmar. Ta chansen att vara med och påverka. Hör av dig snarast med förslag till: elisabeth.hedenstrom@telia.com

Valberedningen Anna, Jan och Elisabeth

bottom of page