top of page

Dags för att betala in medlemsavgiften för LFK 2018

  • Betala avgiften till klubbens bankgirokonto 262-6182 skriv ditt namn samt att det avser medlemsavgiften. alternativt Swish 123 114 94 42, skriv ditt namn samt att det avser medlemsavgiten.

  • Skicka sedan epost till medlem@lerumsfotoklubb.se med upplysningar om namn (även på alla familjemedlemmar som vill bli medlemmar), emailadress, hemadress och telefonnummer.

  • 500 kr för huvudmedlem och 200 kr för familjemedlem.

bottom of page