Dags för att betala in medlemsavgiften för LFK 2018

3 Jan 2018

 

  • Betala avgiften till klubbens bankgirokonto 262-6182  skriv ditt namn samt att det avser medlemsavgiften.
    alternativt Swish 123 114 94 42, skriv ditt namn samt att det avser medlemsavgiten.

  • Skicka sedan epost till medlem@lerumsfotoklubb.se med upplysningar om namn (även på alla familjemedlemmar som vill bli medlemmar), emailadress, hemadress och telefonnummer. 

  • 500 kr för huvudmedlem och 200 kr för familjemedlem. 

Please reload