top of page

Nytt härligt spännande fotoår

Vi önskar alla medlemmar ett gott nytt år och ett härligt nytt fotoår. Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2018, medlemsavgiften är 500 kr. Lite nytt i månadstävlingen. Röstningen görs antingen via mail eller hemsidan och pågår då från den dag månadsbilderna läggs upp till kl 00.00 dagen innan månadsträffen (om inget annat anges) eller med röstsedlar direkt på mötet. Man får rösta på tre bilder och anger då 1:a, 2:a resp. 3:a. Rösterna omräknas till poäng. 1:a = 3p, 2:a = 2p, 3:a =1p och bilden med högsta poängsumma blir 1:a osv. Alla inskickade bilder får även 1 poäng. Sista dagen för att delta i januari månadstävling är idag 1 Jan 2018. Julnumret av klubbens tidning har kommit ut. Den finner ni under medlemssidorna, vi önskar en trevlig läsning. Vi behöver material för kommande nummer. Det är ni medlemmar som gör att tidningen blir fullständig. Vi välkomnar alla tips och trix, repotage, eller annat spännande. Fråga någon i redaktionen om ni behöver hjälp.

bottom of page