top of page

En resa till Dikeneréerna

Söndag 3 sep kl 15.00 Nu blommar ljungen fint, och det är dags för en makrodag i något dike. Stället vi åker till erbjuder även en bäck, skog mm. Planen är att vi möts vid Hagström livs i Sjövik, kl 15 och åker tillsammans till Anten och in i skogen där. Kläder efter väder.. Egen fika tas med. Är det någon som inte har bil eller kan ta sig upp, skriv det, så kanske det kan ordnas med samåkning.

bottom of page