En resa till Dikeneréerna

Söndag 3 sep kl 15.00 Nu blommar ljungen fint, och det är dags för en makrodag i något dike. Stället vi åker till erbjuder även en bäck, skog mm. Planen är att vi möts vid Hagström livs i Sjövik, kl 15 och åker tillsammans till Anten och in i skogen där. Kläder efter väder.. Egen fika tas med. Är det någon som inte har bil eller kan ta sig upp, skriv det, så kanske det kan ordnas med samåkning.