top of page

Extrainsatt medlemsmöte 12 april

Vi har idag upptäckt att kallelsen om extra föreningsmöte i Lerums Fotoklubb måndag den 3 april 2017 av misstag inte gått ut till medlemmarna. Då det är av största vikt att kallelsen går ut till föreningens medlemmar i vederbörlig ordning, dvs. senast 10 dagar innan föreningsmötet, beslutar styrelsen att kalla till ett nytt extra föreningsmöte onsdag den 12 april 2017 kl 18.30 Tingshuset Lerum

Månadsmötet den 3 april kommer dock att äga rum som planerat kl. 18:30. Vid det extra medlemsmötet ska vi ta beslut om den tilltänkta lokalen och de därmed sammanhängande frågorna om årets budget och nästa års medlemsavgift. Dokumenten som visar budgetförslaget och information om lokalen finner du här på hemsidanunder rubriken "OM KLUBBEN - Dokument" (kräver inloggning).

Hjärtligt välkomna Styrelsen

bottom of page