top of page

Västsvenska Fotoexpon 2017

Nu ligger all information om Västsvenska Fotoexpon 2017 på vår hemsida. Vi behöver hjälp av våra medlemmar den 3 mars, upphängning. 4 mars, olika uppgifter, 9 mars nerplockning av bilderna. Vi tackar vår jury för ett bra samarbete. Eva Wistemar - fotograf, Daniel Sanden - bildkonstnär, Kent Eikeland - fotograf / journalist,

Ariana Ramhage - bildkonstnär och Eva Wilms - Bildkonstnär. Vi önskar er varmt välkomna den 4 mars.

bottom of page