top of page

Fotopromenad Säveån

Vi träffas söndagen den 5 feb kl 11 vid lilla pendelparkeringen och vandrar

ner mot Säveån för att fotografera. Egen fika medtages. Välkomna Anna Anderson

bottom of page