Fotopromenad Säveån

4 Feb 2017

Vi träffas söndagen den 5 feb kl 11 vid lilla pendelparkeringen och vandrar 

ner mot Säveån för att fotografera. 
Egen fika medtages. 

Välkomna 
Anna Anderson

Please reload