Styrelsen beslutade tidigare i höst att LFK ska vara med i RSFs klubbtävling 2017.
Tävlingen innebär att klubben får skicka in 10 bilder med valfria motiv,
dock max 2 bilder från en och samma fotograf.

Tävlingsgruppen (Bengt Ögren, Anna Andersson och Peter Bergquist),
som utsågs på septembermötet, fick i uppdrag att välja ut bilderba
bland dem som skickats in till månadstävlingarna i år. 
För att få ett rimligt antal att bedöma har vi i första hand tittat på vinnarbilderna.

Vi valde först, var för sig, ut våra 10 favoriter och sedan träffades vi
över en fika hos Anna och jämkade samman våra förslag.

Och resultatet blev detta:

1/1