Om Lerums Fotoklubb

 

Lerums Fotoklubb är en klubb för alla som är intresserade av foto. Vår mångfald av medlemmar, allt från nybörjare till yrkesfotografer, gör att det i klubben finns en bred kompetens och stora möjligheter att få inspiration och byta erfarenheter. Samtidigt finns det en öppen och tillåtande inställning som gör att alla, oavsett fotografiska intresseområden eller erfarenheter, ska känna sig välkomna att delta.

Ett stående inslag i klubbens verksamhet är våra medlemsmöten, som hålls en gång i månaden. Normalt träffas vi i Tingshuset i Lerum första veckan varje månad, med uppehåll under sommaren. På månadsmötena bjuder vi in intressanta föreläsare och varje månad har vi en medlemstävling, där de som vill kan skicka in sina bilder. På månadsmötena har vi också något som vi kallar ”medlemskvarten”, där den som vill kan visa bilder och berätta om sitt fotointresse eller en resa eller liknande. Några gånger per år försöker vi anordna workshops på olika teman, där vi t.ex. får möjlighet att prova på nya tekniker för att utveckla vårt fotograferande.

För att utveckla vårt fotograferande har vi också studiecirklar i olika ämnen. För närvarande har vi studiecirklar i Lightroom och Photoshop som är kostnadsfria och öppna för alla betalande medlemmar. I mån av intresse har vi också andra cirklar.

Med ojämna mellanrum gör vi utflykter till olika platser som kan vara intressanta att fotografera. På utflykterna lägger vi fokus på praktisk fotografering och att ha trevligt tillsammans.Tid och plats för utflykterna bestäms ofta med kort varsel för att på bästa sätt kunna utnyttja väder och andra förutsättningar.

Vi har en tidning som kommer ut digitalt tre gånger per år, där både medlemmar och andra bidrar med bilder och artiklar. Vi har också utställningar, bl.a. ”Våsalongen”, som har hållits varje vår sedan 2009. Det är en mycket uppskattad och välbesökt utställning som ger lerumsbor och andra tillfälle att se medlemmarnas bilder.

Klubben startades 2008 och har för närvarande cirka 70 medlemmar.

Lerums Fotoklubb är medlem i VSF och FIAP

 

Bli medlem

Att vara medlem i Lerums Fotoklubb kostar 300 kr per kalenderår (500 kr från och med 2018). Vill någon mer i familjen bli medlem kostar det ytterligare 100 kr per person.

Om du vill bli medlem gör du så här: Betala avgiften till klubbens bankgirokonto 262-6182 och skicka ett email till info@lerumsfotoklubb.se med upplysningar om namn (på alla familjemedlemmar som vill bli medlemmar), emailadress, adress och telefonnummer.

Förmåner​
 • 10 medlemsmöten per år

 • Våravslutning med övernattning

 • Höst Kick-Off aktivitet

 • Medlemstidning i digitalt format tre gånger per år

 • Möjlighet att deltaga i klubbens studiecirklar

 • Stående rabatter hos Ahléns Foto

 • Möjlighet att deltaga i Lerums Fotoklubbs Vårsalongen & Höstutställning

 • Medlemskap i den rikstäckande organisationen "RSF" Riksförbundet Svensk Fotografi

 • Medlemskap i den internationella organisationen "FIAP" Fédération Internationale de l'Art Photographique

 • Möjlighet att deltaga i tävlingar ordnade av "RSF" och "FIAP"

 

Styrelsen

Mia Johansson

Ordförande

Jesper Jonasson

Vice ordförande

Elisabeth Jonasson

Sekreterare

Alf Gleerup

Kassör

Casandra Johansson

Ledamot

Utbildnings- och lotteriansvarig

David Lindblad

Ledamot

Karl Marchiafava

Ledamot

Monica Hörnlund

Går in som ledarmot för Bengt Sjöstrand fram till Årsmötet 2 mars 2017

Redaktör

Mats Persson

Suppleant

Please reload

Valberedningen:
Sammankallande Elisabeth Hedenström elisabeth.hedenstrom@telia.com
Anna Andersson
Jan Vikman
 

Samarbetspartners

Kontakta oss

 

Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du fylla i formuläret här nedanför.

 

Du kan också nå styrelsen på adress styrelsen@lerumsfotoklubb.se

Idélådan

styrelsen@lerumsfotoklubb.se

Kommer ni på något roligt, 

 • Fotoresa

 • Utflykt

 • Studiecirkel

 • Föreläsare

 • Något ni vill ta upp

 • Meddelande till styrelsen. 

Då använder ni denna mailen. 

Hemsidan

hemsidan@lerumsfotoklubb.se

Den här mailen används till att skicka in bilder till vår hemsida. 
Dessa måtten gäller 2000 px längsta sidan 100 dpi
Döp gärna era bilder till ert namn, skickar ni in fler bilder döp dom till namn_1  Då kommer ert namn upp på bilden när man tittar på den. 

Redaktionen

tidning@lerumsfotoklubb.se

Bilder och artiklar till tidningen skickas till denna mailen. 
Har ni färdiga artiklar, spar de i PDF, med ett utfall på 5 mm runt om. 
Har ni frågor om det, så maila oss gärna. 
Bilder 20x15 cm 300 dpi
Omslag 42x32 cm 300 dpi

 

 

Månadstävling

tavling@lerumsfotoklubb.se

Månadstävlingar bilder skickar vi till denna mailen. 
Storlek på bild 2000 pix längsta sidan 100 dpi

Utställning

utstallning@lerumsfotoklubb.se

Denna mailen använder vi till Vårsalongen och till Höstutställningen. 
Bildstorlekar:

Svävande bilder
30x40, 40 x 30 cm el 30x30 cm, 40 x 20 cm  300 dpi

 

Event

event@lerumsfotoklubb.se

När vi åker på utflykter, har mingel mm, så skicka bilder till oss. De kan alltid användas på hemsidan eller i tidningen. Tänk på att måtten till hemsidan är annat. 

Eventbilder 15x20 cm 300 dpi

Please reload