Måndstävling augusti - tema Kaos.

1:a Margareta Holgersson med sin skyltbild.

2:a Mia Elnif med sin fjärilsbild.

Tack Anette Cederlund för att ha bedömt bilderna.