Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att sända fotografiska bilder till årets Riksfotoutställning. Vår målsättning är att genom årliga utställningar stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi. Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar/salonger inom RSF. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen. Samma bild får inte skickas in till flera grupper samma år. Utställningen har vernissage vid Riksfototräffen i maj.

Sista inlämningsdag till klubben är

24 jan 2018

Lokalen Gråbo industriväg 8, tid kl 18.00 

Riksfotoutställningens grupper

Här ges en kort beskrivning av Riksfotoutställningens sex olika grupper. Utförlig information i dokumenten ovan.

A - Kollektion 3-5 påsiktsbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30x42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

B - Kollektion 3-5 digitalbilder

Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.

C - Enstaka påsiktsbild

Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 bilder. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och största format inklusive ev. passepartout är 30x42 cm (A3). Ingen sida får vara kortare än 20 cm.

D - Enstaka digitalbild

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.

U - Ungdom

Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB. (Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller högst 25 år.)

Bildspel

Tillåtna videoformat är mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Max upplösning 1920x1080 pixlar. Maximal tid är 4 minuter (240 sekunder). Kommersiell musik/ljud får inte användas.