Bilderna oss tillhanda senast 1:a oktober. Prisutdelning och juryredovisning kommer att ske på Partille Kulturum 7:e december

Bilderna oss tillhanda senast 1:e nov. 
Västsvenska FotoExpodagen: Västsvenska Fotoexpon äger rum Lördag 14 mars på: Mimers Kulturhus Hörsal 2 Bildutställning i Konsthallen Trollhättevägen 4 442 34 KUNGÄLV